កាន់តែឡូយជាមួយ Tweak ថ្មីនេះ អាចធ្វើឱ្យ Multitasking នៅលើ iOS ឡូយជាង Android

កាន់តែឡូយជាមួយ Tweak ថ្មីនេះ អាចធ្វើឱ្យ Multitasking នៅលើ iOS ឡូយជាង Android

ក្រោយពេលដែលអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Home ចំនួន 2 ដង នោះនៅលើ iPhone/iPad របស់អ្នក នឹងលោតចេញនូវផ្ទាំង Multitasking ឫមនុស្សមួយចំនួនហៅថា App Switcher. ដោយយើងអាចធ្វើការលុប ឫ ចូលទៅកាន់កម្មវិធីដើមណាមួយ ដែលយើងបានបើកចោលពីដំបូង។ ជាក់ស្តែងផ្ទាំង Multitasking នៅលើ iOS 9 គឺជាធម្មតា ដំណើរការពីឆ្វេងមកស្តាំ ចំណែកឯ Android គឺពីក្រោមឡើងលើ យ៉ាងណាមុិញសំរាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំនូវ Tweak ថ្មីស្រឡាងមួយទៀត ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស iOS ដែលបាន Jailbreak ហើយ អាចធ្វើការកែច្នៃ បង្កើតនូវផ្ទាំង Multitasking ថ្មីៗ ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ដូចទៅនឹង Video ខាងក្រោមបានបង្ហាញស្រាប់។

http://skylerk99.github.io
កាន់តែឡូយជាមួយ Tweak ថ្មីនេះ អាចធ្វើឱ្យ Multitasking នៅលើ iOS ឡូយជាង Androidកាន់តែឡូយជាមួយ Tweak ថ្មីនេះ អាចធ្វើឱ្យ Multitasking នៅលើ iOS ឡូយជាង Android

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus កាន់តែឡូយជាមួយ Tweak ថ្មីនេះ អាចធ្វើឱ្យ Multitasking នៅលើ iOS ឡូយជាង Android
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com កាន់តែឡូយជាមួយ Tweak ថ្មីនេះ អាចធ្វើឱ្យ Multitasking នៅលើ iOS ឡូយជាង Android

ចុះថ្ងៃទី 20 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 01:25 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ