អស់កង្វល់​ជា​មួយ​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ដ៏​ទំនើប​របស់ ESS

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការ ការពារសុវត្ថិភាព ទាំងអាយុជីវិត និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នក ក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់អាជីវកម្ម របស់លោកអ្នក ឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល បន្ថែមទៀតនោះ យើងខ្ញុំមានលក់នូវឧបករណ៏អេឡិចត្រូនិក ទំនើបៗជាច្រើនប្រភេទរួមមានដូចខាងក្រោមៈ

- ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព (Security Camera System)
- ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ន (Security Alarm System)
- សោទ្វារសុវត្ថិភាពអេឡិចត្រូនិក (Access Control System)
- ម៉ាស៊ីនកត់ត្រាពេលវេលា (Time Attendance System)
- ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលើតុ (Telephone System)
- តបណ្តាញណេតវើក (Networking System)

យើងខ្ញុំក៏មានជាងជំនាញៗ ទៅតំឡើង និងថែរទាំជូនលោកអ្នកដល់ទីកន្លែងគ្រប់ខេត្តក្រុងទូរទាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ។

ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ
- អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ៣៩ ផ្លូវ១៦៤ សង្កាត់ អូឬស្សី២ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
- ទូរស័ព្ទៈ 012 908 709, 016 664 066, 088 7778 707, 023 999 816
- សារអេឡិចត្រូនិចៈ [email protected]
- គេហទំព័រៈ www.ess-electronic.com

អស់កង្វល់​ជា​មួយ​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ដ៏​ទំនើប​របស់ ESS

អស់កង្វល់​ជា​មួយ​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ដ៏​ទំនើប​របស់ ESS

អស់កង្វល់​ជា​មួយ​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ដ៏​ទំនើប​របស់ ESS

អស់កង្វល់​ជា​មួយ​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ដ៏​ទំនើប​របស់ ESS

អស់កង្វល់​ជា​មួយ​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ដ៏​ទំនើប​របស់ ESS