នឹក​មិន​ដល់…តារា​ចម្រៀង វណ្ណា សក្ដិ ញ៉ោះ​ម្ដាយ​ឲ្យ​ផ្ទុះ​សំណើច​សើច​កាច់​ក

នឹក​មិន​ដល់…តារា​ចម្រៀង វណ្ណា សក្ដិ ញ៉ោះ​ម្ដាយ​ឲ្យ​ផ្ទុះ​សំណើច​សើច​កាច់​ក

ឃើញ​តារា​ចម្រៀង វណ្ណា សក្ដិ មិន​សូវ​បាន​មាត់​ក មាន​អី…សំណើច​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​បង្ក​ជា​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ក្នុង​វគ្គ “សំណួរ​ក្ដៅ​ៗ” ឬ “Hot Question” របស់​កម្មវិធី “ម៉ាអេម”។ សំណើច​ក្នុង​​វគ្គ​ពិសេស​របស់​កម្មវិធី​ជជែក​កម្សាន្ត​ប្លែក​ពី​គេ​មួយ​នេះ គឺ​បន្ទាប់​តារា​ចម្រៀង​ប្រចាំ​ផលិតកម្ម M បាន​ញ៉ោះ​លោក​យាយ ណាង ជា​ម្ដាយ​បង្កើត ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​គុណ​រូប​នេះ​ផ្ទុះ​សំណើច​សើច​កាច់​ក បើ​ទោះ​តាម​ធម្មជាតិ​មនុស្សចាស់ មិន​សូវ​ចេះ​និយាយ​ស្ដី​ លេង​សើច​ច្រើន​ក៏​ដោយ។

 

នឹក​មិន​ដល់…តារា​ចម្រៀង វណ្ណា សក្ដិ ញ៉ោះ​ម្ដាយ​ឲ្យ​ផ្ទុះ​សំណើច​សើច​កាច់​ក

 

ចង់​ដឹង​ថា មាន​រឿង​អី​កើត​ឡើង តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា(នាទី ១៩:០០)

 

 

អត្ថបទ៖ ទារិកា