មន្ត្រីឥណទានសាខាជាច្រើននាក់

Company

F.E.D INSTITUTION   

type

Private Limited Company

Industry

Banking & Finance

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

0

Function

Banking/Insurance

Hiring

100

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

បាក់ឌុប, បរិញ្ញាបត្ររង ឬបរិញ្ញាបត្រ

Sex

Male/Female

Language

English-- Fair   

Age

20 ~ 30

Location

Kampong Cham; Kampot; Kandal; Prey Veng; Takhmao;

Publish Date

Oct-20-2015

Closing Date

Nov-18-2015
  - រៀបចំផែនការផ្តល់ និងប្រមូលឥណទានប្រចាំឆ្នាំ និងប្រចាំខែ

- ជ្រើសរើសភូមិឬទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីផ្តល់ឥណទាន

- កំណត់,ផ្សព្វផ្សាយ និង​ទាក់ទាញអតិថិជនគោលដៅ

- ពិនិត្យ វាយតម្លៃសំណើ​ និងផ្តល់ឥណទានទៅអតិថិជនព្រមទាំងប្រមូលប្រាក់

សងត្រឡប់មកវិញ

- បង្វិលសាច់ប្រាក់ទៅឲ្យបេឡាករ និងបំពេញឯកសារគណនេយ្យ​និងរដ្ឋបាល

កម្រិតភូមិ
- តាមដានការប្រើប្រាស់ទុនរបស់អតិថិជន​ និងដោះស្រាយបញ្ហានានា

  - មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង ឬ ទុតិយភូមិ

- ជានិស្សិតកំពង់សិក្សាឯកទេសពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ

- មានចំណេះល្អបង្គួរលើ ការទំនាក់ទំនង ទីផ្សារ ការលក់ សេវាកម្មអតិថិជន

និងការផ្តល់ឥណទាន
- ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ មានភាពវាងវៃ

និងទិសដៅអាពីពត្រឹមត្រូវ

- ជាមនុស្ស រួសរាយ រាក់ទាក់ និងចូលចិត្តកិច្ចការទំនាក់ទំនង

- មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំរើការងារនៅតាមតំបន់ជនបទ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Chann Sokhsoeung

Phone

088 39 17 007 /098 3333 11

Email

[email protected]

Website

Address

#096, St.02 Takhmao village ,Sangkat Takhmao, Krong Takhmao
  CO_Annoucement for FED.pdf CO_Annoucement for FED.pdf