គ្រាន់​តែ​ញញឹម ឬ​សើច ទទួល​បាន​ផល​ល្អ​ដល់​សុខភាព​ច្រើន​ដល់​ថ្នាក់ហ្នឹង?

ការញញឹម អាចបង្ហាញ ពីការរាក់ទាក់ ម៉្យាងរវាងអ្នក និងមនុស្ស ជុំវិញខ្លួនអ្នក ហើយយើងអាច ហៅវា បានថា ជាភាសា កាយវិការ។ អ្នកណា ក៏ដោយ ក៏តែងតែ ចូលចិត្ត ឃើញមនុស្ស នៅជុំវិញខ្លួន ញញឹមដាក់ខ្លួន ហើយក៏មាន ន័យថាពួកគេ ពេញចិត្ត និងស្វាគមន៍អ្នក ហើយអ្វីដែល លើសពីនេះ ទៅទៀត ការញញឹមច្រើន អាចនាំផលល្អ ដល់សុខភាពទៀតផង។

គ្រាន់​តែ​ញញឹម ឬ​សើច ទទួល​បាន​ផល​ល្អ​ដល់​សុខភាព​ច្រើន​ដល់​ថ្នាក់ហ្នឹង?

មនុស្សគ្រប់គ្នា កើតមក តែងតែចេះ ញញឹមមកស្រាប់ ដោយគ្មាន ការបង្រៀន ហើយការញញឺម នេះហើយ ដែលធ្វើឲ្យ គ្រប់គ្នាមាន ប្រាស្រ័យ ទាក់ទងល្អ។ យើងនឹង ណែនាំ ពីអត្ថប្រយោជន៍ ដែលល្អ សម្រាប់សុខភាព អ្នកតែង ញញឹម។

សូមអានការណែនាំខាងក្រោម៖

 1. ញញឹមធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅទាក់ទាញ
 2. ញញឹមបំបាត់ស្តេ្រស
 3. ញញឹមអាចផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍មួម៉ៅ
 4. ញញឹមអាចបង្កើនភាពសុំានៃសារពាង្គកាយ
 5. ញញឹមអាចបន្ទាបសំពាធឈាម
 6. ញញឹមអាចបំបាត់ភាពឈឺចាប់ និងបញ្ចេញអ័រម៉ូន
 7. ញញឹមអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្មេងជាងវ័យ
 8. ញញឹមអាចធ្វើឲ្យអ្នកគិតរឿងអ្វីល្អៗ

គ្រាន់​តែ​ញញឹម ឬ​សើច ទទួល​បាន​ផល​ល្អ​ដល់​សុខភាព​ច្រើន​ដល់​ថ្នាក់ហ្នឹង?

ប៉ុន្មានចំនុចខាងលើនេះ ពិតជាអាច បញ្ជាក់ថា ការញញឹម នៅផ្ទៃ ខាងក្រៅទេ តែរាល់ស្មារតី, សុខភាព សារពាង្គកាយ និងអារម្មណ៍ របស់អ្នកនឹង អាចដំនើរការ ល្អដែរ។ ណាមួយ នៅពេលដែល យើងញញឹម តែងតែ នៅពេលដែល យើងជួប រឿងអ្វីល្អៗ និងអស់សំណើច ទើបអាច ញញឹមបាន ហើយមិនមែន ចេះតែញញឹម ដោយគ្មាន មូលហេតុ នោះទេ។

 • ដោយ: Hong
 • 3:41 PM, 20 October
 • ប្រភព: Longevity
 • Tag: សុខភាព