បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ ញៀនម្ទេសញ៉ាំមួយថ្ងៃជាង 2 គឺឡូ

បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ ញៀនម្ទេសញ៉ាំមួយថ្ងៃជាង 2 គឺឡូ

បុរសម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាំងស៊ូ បានញៀនម្ទេស ដោយគាត់ញ៉ាំវាក្នុងមួយថ្ងៃចំនួនមួយដ៏ច្រើនបំផុតដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបាន។ បើយោងតាមអ្នកភូមិរបស់លោកបានឲ្យដឹងថា បុរសម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា លោក យុងស៊ី គាត់ត្រូវបានគេដាក់ថា ស្តេចម្ទេស ព្រោះគាត់មានទម្លាប់ញ៉ាំម្ទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ដោយថា គាត់ញៀនម្ទេសដល់ថ្នាក់អត់មិនបាន លោកក៏បានដាំម្ទេសនៅវាដីទំនេររបស់គាត់ ហើយម្ទេសទាំងអស់នោះមាន 8 ប្រភេទខុសៗ គ្នា។ លោកបានប្រាប់អ្នកការសែតថា លោកចូលចិត្តញ៉ាំវា តាំងពីលោកនៅក្មេងម្លេះ ហើយគាត់ញ៉ាំវាក្នុងមួយថ្ងៃបីពេល ទៅតាមពេលអាហារបស់គាត់។ លើសពីនេះទៅទៀត គាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថា គាត់អាចអត់ញ៉ាំសាច់ ឬស៊ុតបាន តែមិនអាចអត់ញ៉ាំម្ទេសបាននោះឡើយ។

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ ញៀនម្ទេសញ៉ាំមួយថ្ងៃជាង 2 គឺឡូ
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ ញៀនម្ទេសញ៉ាំមួយថ្ងៃជាង 2 គឺឡូ

ចុះថ្ងៃទី 20 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 4:30 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ ញៀនម្ទេសញ៉ាំមួយថ្ងៃជាង 2 គឺឡូ
បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ ញៀនម្ទេសញ៉ាំមួយថ្ងៃជាង 2 គឺឡូ