សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើ​សារ​លិខិត​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ និង​សម្តេច​ម៉ែ

សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើ​សារ​លិខិត​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ និង​សម្តេច​ម៉ែ