ខណៈនេះផ្លូវ​សំខាន់​ៗភាគ​ច្រើន​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​កំពុង​កក​ស្ទះចរាចរណ៍​ខ្លាំង​

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ ប្រភព​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា គិតត្រឹម​ម៉ោង​៥ និង​៥៤នាទីល្ងាច​ ថ្ងៃ​ទី​២០ តុលា នេះ​ផ្លូវ​សំខាន់​ៗភាគ​ច្រើន​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​កំពុង​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ខ្លាំង​៕