អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

បន្ទាយមានជ័យ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ ពិភ្សា និងកិច្ចស្វាគមន៍ស្និទ្ធស្នាល បន្តសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នា ភាគីកម្ពុជា ដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ សុខ ផល លោកអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោរប្រវេសន៍ លោកគោស៊ុំ សារឿត អភិបាលខេត្ត អស់លោកមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ គ្រប់ស្ថាប័ន ភាគីថៃ ដឹកនាំលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ណាត់ថន ផ្រោះស៊ុនថន អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ថៃ និងអស់លោកមន្ត្រី កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ គ្រប់ស្ថាប័ន។

កិច្ចប្រជុំមួយ នៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត រវាងភាគីកម្ពុជា ថៃ នៅលើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា ថៃ ។ កិច្ចសំណេះសំណាល ភាគីទាំង២ គឺមាន គោលបំណងគឺ កិច្ចសហប្រតិបត្តការ នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទាំង២ មាន៥ចំណុច ១. ទប់ស្កាត់បទល្មើស ជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែន ២ .ទំនិញគេចពន្ធ ៣ .ឃាតករឆ្លងដែន ៤ .ភេរវកម្ម ៥ .កិច្ចសហការរួម នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទាំងពីរ។ ក្នុងប្រជុំរវាងប្រទេសពីរ ស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នឹងចូលជាសមាគមអាស៊ាន ។

លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ សុខ ផល លោកអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោរប្រវេសន៍ និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ណាត់ថន ផ្រោះស៊ុនថន អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ថៃ បានផ្តោតទៅលើចុងក្រោយ គឺលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ជនអន្តោប្រវេសន៍ ក្នុងការនាំប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា មកប្រើក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យ ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះ ទៅលើការជួយក្នុងផ្នែកសម្រួល ឲ្យមានឆាប់រហ័ស ថែមទាំងជួយលើវិស័យ ត្រួតពិនិត្យចម្រាញ់បុគ្គល ដែលហាមឃាត់មិនចូលប្រទេសទាំងពីរ។ ជាពិសេសឈានជិតដល់សមាគមអាស៊ាន ដែលបានជំរុញគំរោង ជាផ្លូវក្នុងទិដ្ឋាការតែមួយ Visa ដែលជាលទ្ធផលល្អ និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច កាន់តែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ នៃប្រទេសទាំងពីរ៕

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជា ថៃ បន្តសហប្របត្តិការ ស្និទ្ធស្នាល នៅច្រកទ្វារ អន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ែត