គជប បញ្ជូន​មន្ត្រី​ទៅ​ចូលរួម​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ពី​ការងារ​បោះឆ្នោត នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​

ភ្នំពេញ: គ​.​ជ​.​ប បានសម្រេច​បញ្ជូន​សមា​ជិ​ក គ​.​ជ​.​ប ៣​រូប ទីប្រឹក្សា​ផ្ទាល់​ប្រធាន គ​.​ជ​.​ប ១​រូប និង​មន្ត្រី​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ​.​ជ​.​ប ៧​រូប ចូលរួម​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​អំពី​ការងារ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ពីថ្ងៃ​ទី​២២-៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥​។​

គជប បញ្ជូន​មន្ត្រី​ទៅ​ចូលរួម​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ពី​ការងារ​បោះឆ្នោត នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​