អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ ចេញលិខិត អញ្ជើញ ម្ចាស់រថយន្ត ដែលមានចង្កូតស្តាំ មកបង់ពន្ធ ដើម្បីទទួលបាន ការអនុគ្រោះ

ភ្នំពេញៈ យោងតាមសេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មាន របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និរដ្ឋាករ ដែលមជ្ឈមណ្ឌល ព័ត៌មានដើមអម្ពិល ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ បានឲ្យដឹងថា សាធារណៈជន ដែលជាម្ចាស់យានយន្ត (រថយន្តទេសចរណ៍ រថយន្តចង្កូតស្តាំ រថយន្តដឹក ម៉ូតូ គ្រឿង) ដែលមិនទាន់បំពេញកាតពកិច្ចពន្ធអាករ មេត្តាមកបង់ពន្ធ ដោយស័្មគ្រចិត្ត និងទាន់ពេលវេលា និងទទួលបានការពិន័យ ដោយអនុគ្រោះ៕

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ ចេញលិខិត អញ្ជើញ ម្ចាស់រថយន្ត ដែលមានចង្កូតស្តាំ មកបង់ពន្ធ ដើម្បីទទួលបាន ការអនុគ្រោះ