អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញឿន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីធាតុផ្សំនៃការថែទាំ និង ព្យាបាលភាពញៀនគ្រឿងញៀន

សៀមរាប៖ នាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងបំពានគ្រឿងញៀន ក្រសួងសុខាភិបាល សហការជាមួយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀន បាន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីធាតុផ្សំនៃការថែទាំ និងព្យាបាលភាពញៀន គ្រឿងញៀន ដោយផ្អែកលើសហគមន៍ សម្រាប់សេវាសុខាភិបាល និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នៅខេត្តសៀមរាប ក្រោមអធិបតីភាពលោក ឈុំ វណ្ណារិទ្ធ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសុខាភិបាល។

នៅក្នុងពិធីនេះ ក៏មានការចូលរួមពី តំណាងក្រសួង សុខាភិបាល អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ក្រុមគ្រូពេទ្យ សុខាភិបាល តាមមណ្ឌលសុខភាព មន្ទីរពេទ្យបង្អែក នៃរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងស្ទឹងត្រែង តំណាង ការិយាល័យ អង្គការសហ ប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម វីយេន និងអង្គការសុខភាព ពិភពលោកមកពីហ្សឺណែវ និងអង្គការដៃគូ ដែលពាក់ព័ន្ធ ធ្វើការងារព្យាបាល អ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ដោយផ្អែកសហគមន៍ ។

ក្នុងឱកាសនោះ លោក ឈុំ វណ្ណារិទ្ធ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសុខាភិបាល បានមានប្រសាសន៍ផ្តាំផ្ញើ ដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ឲ្យ ខិតខំ ប្រឹងប្រែងស្តាប់ និងជជែកពិភាក្សាលើជំនាញដើម្បីពង្រឹង និងបង្កើនសមត្ថភាព ឲ្យ បានប្រសើរថែមទៀត ក្នុងការផ្តល់សេវាជូនជនរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀន ដើម្បីអោយពួកគេ ព្រមទៅទទួលសេវាព្យាបាល៕

អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញឿន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីធាតុផ្សំនៃការថែទាំ និង ព្យាបាលភាពញៀនគ្រឿងញៀន

អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញឿន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីធាតុផ្សំនៃការថែទាំ និង ព្យាបាលភាពញៀនគ្រឿងញៀន

អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញឿន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីធាតុផ្សំនៃការថែទាំ និង ព្យាបាលភាពញៀនគ្រឿងញៀន

អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញឿន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីធាតុផ្សំនៃការថែទាំ និង ព្យាបាលភាពញៀនគ្រឿងញៀន

អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញឿន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីធាតុផ្សំនៃការថែទាំ និង ព្យាបាលភាពញៀនគ្រឿងញៀន

អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញឿន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីធាតុផ្សំនៃការថែទាំ និង ព្យាបាលភាពញៀនគ្រឿងញៀន

អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញឿន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីធាតុផ្សំនៃការថែទាំ និង ព្យាបាលភាពញៀនគ្រឿងញៀន

អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញឿន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីធាតុផ្សំនៃការថែទាំ និង ព្យាបាលភាពញៀនគ្រឿងញៀន

អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញឿន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីធាតុផ្សំនៃការថែទាំ និង ព្យាបាលភាពញៀនគ្រឿងញៀន