គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦ ត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្រ្តីនៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន។

ក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់លោកផៃ ស៊ីផានបានឲ្យដឹងថា អ្វីដែលត្រូវកត់សំគាល់នោះគឺ ថវិកានៃការប្រមូលពួតផ្ដុំនូវកម្លាំង និងធនធាន សំដៅសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាបាននូវដំណើរផ្លាស់ប្តូរមួយ ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាព និងចីរភាព ដោយផ្សារ ភ្ជាប់ ការគិតគូរអំពីតុល្យភាព នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការបែងចែក ផលនៃ កំណើននេះ។ដែលទាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងបំណងប្រាថ្នារបស់ ប្រជាជន ព្រមទាំងឆ្លើយតបទៅនិងបរិភាពថ្មីរបស់កម្ពុជា និងនិន្នាការពិភពលោក និងតំបន់ដើម្បីនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយ សុខសន្តិភាពយូរអង្វែង វិបុលភាព និងយុតិ្ដធម៌សង្គម៕

គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ២០១៦

គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ២០១៦

គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ២០១៦

គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ២០១៦

គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុម័ត​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ២០១៦