ធ្លាក់​អាហារូបករណ៍​ច្រើន​ដង​បាក់​ទឹក​ចិត្ត ស្ដាប់​សំដី​ប៉ុន្មាន​ឃ្លា​នេះ ​ជួយ​លើក​ចិត្ត​ឡើង​វិញ


ធ្លាក់​អាហារូបករណ៍​ច្រើន​ដង​បាក់​ទឹក​ចិត្ត ស្ដាប់​សំដី​ប៉ុន្មាន​ឃ្លា​នេះ ​ជួយ​លើក​ចិត្ត​ឡើង​វិញ

តើ​លោក​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​បញ្ហា​ពី​ការ​ដាក់​អាហារូបករណ៍​ដែរ​ឬ​ទេ? តើ​អ្នក​នឹង​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ទាំង​នោះ​ដោយ​របៀប​ណា? បន្ត ​ឬ​ឈប់​តែ​ម្ដង ក្រោយ​ធ្លាក់​អាហារូបករណ៍​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ច្រើន​ដង?
 

ប្រសិន​អ្នក​មាន​បំណង​បោះ​បង់ សាក​ស្ដាប់​សំដី​របស់​និស្សិត​ពូ​កែ​ៗ​ទាំង ​៣​ នាក់ ​ដែល​បាន​ទទួល​អាហារូបករណ៍​​ទៅ​សិក្សា​ក្រៅ​ប្រទេស នោះ​ប្រហែល​ជា​នឹង​ជួយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ​ដាក់​អាហារូបករណ៍​បន្ត​ការ​សិក្សា​បាន។

 

សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម៖

 

 

សូមអាន    គួរ​ស្លៀកពាក់​បែប​ណា​ពេល​ទៅ​​សម្ភាស​ការងារ​?

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា