ប្រញាប់ Jailbreak iOS 9-9.0.2 ឥឡូវនេះ ជាមួយ Pangu កំណែ 1.1.0 [Download]

ប្រញាប់ Jailbreak iOS 9-9.0.2 ឥឡូវនេះ ជាមួយ Pangu កំណែ 1.1.0 [Download]

មុននេះបន្តិចគេហទំព័រយើងខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយរួចមកហើយ ពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវកំណែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.1 ដែលទើបតែដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កាលពីយប់មុិញ។ ជាក់ស្តែងទន្ទឹមនឹងការលេចចេញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មី ក្រុមហែកគុក Pangu ក៏បានវិវឌ្ឍនូវ Tools សំរាប់ Jailbreak របស់ខ្លួន ទៅជំនាន់ 1.1.0 វិញ។ ម្លោះហើយ ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំយោបល់មួយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថា បើសិនជាអ្នកកំពុងឈរនៅលើ iOS 9.0-9.0.2 សូមប្រញាប់ធ្វើការ Jailbreak ឱ្យបានរហ័ស ឫ ឥឡូវនេះតែម្តង ជាមួយនឹងកំណែកម្មវិធី Pangu ជំនាន់ក្រោយ ដែលបានកែកំហុសឆ្គងជាច្រើន ដោយកើតឡើងពីពេលកន្លងទៅ។ ប្រញាប់ទាញយក Pangu v1.1.0 នៅទីនេះ