ស្រីរ័ត្ន​អន្តរជាតិ​ទេសចរណ៍ ផ្ដល់ជូន​ដំណើរ​កម្សាន្ត និង​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ​ពិសេស​សម្រាប់​ថ្ងៃបុណ្យ​អុំទូក​

ភ្នំពេញ​៖ ស្រីរ័ត្ន​អន្តរជាតិ​ទេសចរណ៍ (SREYRATH INTERNATIONAL TRAVEL AND TOURS) ក្នុងឱកាស​នៃ​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អ៊ុ​ទូក​ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍​យើង​នឹង​ផ្តល់​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​យ៉ាង​ពិសេស ចាប់ពី​១០​ដុល្លារ​អាមេរិក ទៅ ១០០​ដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ទៅកាន់​តំបន់​ដែល និង​ស្រស់ស្អាត​បំផុត​នៅ