មកទាញយក File អាប់ដែតទៅកាន់ iOS 9.1 ជំនាន់ថ្មី សំរាប់ iPhone [Download]

មកទាញយក File អាប់ដែតទៅកាន់ iOS 9.1 ជំនាន់ថ្មី សំរាប់ iPhone [Download]

ជារៀងរាល់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជំនាន់ថ្មី គេហទំព័រយើងខ្ញុំតែងតែពាំនាំនូវ Link សំរាប់ Download File ទាំងនោះ មកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា។ ជាក់ស្តែងកាលពីយប់មុិញ Apple ក៏ទើបតែបញ្ចេញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.1 កំណែផ្លូវការ ដាក់ឱ្យប្រើ​ប្រាស់ជាសាធារណៈ ដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone/iPod Touch អាចទាញយក File អាប់ដែតទាំងនោះ តាមរយៈ Link ខាងក្រោម។

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus មកទាញយក File អាប់ដែតទៅកាន់ iOS 9.1 ជំនាន់ថ្មី សំរាប់ iPhone [Download]
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com មកទាញយក File អាប់ដែតទៅកាន់ iOS 9.1 ជំនាន់ថ្មី សំរាប់ iPhone [Download]

ចុះថ្ងៃទី 22 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 10:39 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ