លោក លឹម គានហោ ចាត់ចែងឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីន បូមទឹក បញ្ចូលអាង សម្រាប់បម្រើ ដល់ការងារ បង្កបង្កើនផល នារដូវខាងមុខ

ភ្នំពេញ : អនុវត្តតាម អនុសាសន៏ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីបច្ចេកទេស ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោករដ្ឋមន្រ្តី លឹម គានហោ បាន និងកំពុង មមាញឹក ចុះពិនិត្យប្រភពទឹក តម្លើងម៉ាស៊ីនបូមទឹក ដើម្បីបូមទឹកបញ្ចូលអាង ព្រមទាំចាត់វិធានការនានា ទៅតាម ស្ថានភាពជាក់ស្តែង ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងថែរក្សាទឹឲ្យបានល្អ សម្រាប់បម្រើដល់ការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សា និងស្រូវប្រាំង នាពេលខាងមុខ ។

យោងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង នៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងាររបស់ក្រសួង សម្រេចតម្លើង ម៉ាស៊ីន បូមទឹកធុនមធ្យមចំនួន នៅតាមទីតាំងនានា ដូចជា : ខេត្តកំពង់ធ ក្រុមការងារសម្រេចចតម្លើងម៉ាសុីន ១២ គ្រឿង នៅស្រុកកំពង់ស្វា ០៤ គ្រឿង និងស្រុកស្ទោង ០៨ គ្រឿង ។ គួរបញ្ជាក់ ដោយសារតែឆ្នាំនេះ ទឹកទន្លមានកម្ពស់ទាប ដូចនេះអាភ្លិចទឹកស្ទើរតែទាំងអស់ ពុំមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេ ។ ការតម្លើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកទាំងនេះ គឺដើម្បីបូមទឹកបញ្ចូលទៅក្នុងអាង ទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករ ប្រើប្រាស់សម្រាប់ ការធ្វើស្រែប្រាំងនាពេលខាងមុខ។

 ដោយឡែកនៅខេត្តកណ្តាល ក្រុមការងារបានសម្រេចតម្លើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួន ០៩ គ្រឿង ក្នុងនោះមាន ០៤ គ្រឿង នៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល និង ០៥ គ្រឿង ទៀតនៅក្នុងស្រុកពញាឮ ។

 លោក ចាន់ យុត្ថា អ្នកនាំពាក្យក្រសួយធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបញ្ជាក់ថា ការតម្លើងម៉ាស៊ីនបូមទឹក របៀបនេះ អាចមាននៅច្រើនទីតាំងទៀត ។

បច្ចុប្បន្ន ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ទាំងអ្នកបច្ចេកទេស កំពុងស្ថិតនៅឯមូលដ្ឋាន ដើម្បីបំពេញបេសកកម្ម ខាងលើនេះ ៕

លោក លឹម គានហោ ចាត់ចែងឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីន បូមទឹក បញ្ចូលអាង សម្រាប់បម្រើ ដល់ការងារ បង្កបង្កើនផល នារដូវខាងមុខ

លោក លឹម គានហោ ចាត់ចែងឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីន បូមទឹក បញ្ចូលអាង សម្រាប់បម្រើ ដល់ការងារ បង្កបង្កើនផល នារដូវខាងមុខ

លោក លឹម គានហោ ចាត់ចែងឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីន បូមទឹក បញ្ចូលអាង សម្រាប់បម្រើ ដល់ការងារ បង្កបង្កើនផល នារដូវខាងមុខ

លោក លឹម គានហោ ចាត់ចែងឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីន បូមទឹក បញ្ចូលអាង សម្រាប់បម្រើ ដល់ការងារ បង្កបង្កើនផល នារដូវខាងមុខ

លោក លឹម គានហោ ចាត់ចែងឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីន បូមទឹក បញ្ចូលអាង សម្រាប់បម្រើ ដល់ការងារ បង្កបង្កើនផល នារដូវខាងមុខ

លោក លឹម គានហោ ចាត់ចែងឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីន បូមទឹក បញ្ចូលអាង សម្រាប់បម្រើ ដល់ការងារ បង្កបង្កើនផល នារដូវខាងមុខ

លោក លឹម គានហោ ចាត់ចែងឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីន បូមទឹក បញ្ចូលអាង សម្រាប់បម្រើ ដល់ការងារ បង្កបង្កើនផល នារដូវខាងមុខ

លោក លឹម គានហោ ចាត់ចែងឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីន បូមទឹក បញ្ចូលអាង សម្រាប់បម្រើ ដល់ការងារ បង្កបង្កើនផល នារដូវខាងមុខ

លោក លឹម គានហោ ចាត់ចែងឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីន បូមទឹក បញ្ចូលអាង សម្រាប់បម្រើ ដល់ការងារ បង្កបង្កើនផល នារដូវខាងមុខ

លោក លឹម គានហោ ចាត់ចែងឲ្យតម្លើងម៉ាស៊ីន បូមទឹក បញ្ចូលអាង សម្រាប់បម្រើ ដល់ការងារ បង្កបង្កើនផល នារដូវខាងមុខ