ក្រុមហ៊ុនរ៉ែ​ BHP នៅ​តែ​បន្ដ​បង្កើន​ផលិត​កម្ម​រ៉ែ​ទោះ​បី​ជា​តម្លៃ​រ៉ែ​បាន​ធ្លាក់​ថ្លៃ​ទាប​ក៏​ដោយ

ក្រុមហ៊ុន ​រ៉ែ​ដ៏ធំ​ BHP បាន​បន្ដ​បង្កើន​សកម្មភាព​ផលិត​រ៉ែ​របស់​ខ្លួន​ទោះ​បី​ជា​តម្លៃ​រ៉ែ​បាន​ធ្លាក់​ថ្លៃ​ទាប​បំផុត​មិន​ធ្លាប់​មាន​ក៏​ដោយ​។

  • ក្រុមហ៊ុនរ៉ែ​ BHP នៅ​តែ​បន្ដ​បង្កើន​ផលិត​កម្ម​រ៉ែ​ទោះ​បី​ជា​តម្លៃ​រ៉ែ​បាន​ធ្លាក់​ថ្លៃ​ទាប​ក៏​ដោយ已关闭评论
  • 214 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/10/22  Category:ព័ត៌មាន
Tags: