តម្លើងទៅកាន់ iOS 9.1 តើអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីពិសេសខ្លះ?

តម្លើងទៅកាន់ iOS 9.1 តើអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីពិសេសខ្លះ?

Apple បានធ្វើការផ្តួលក្រុម Hacker Pangu ដែលធ្លាប់ទទួលបានភាពជោគជ័យនឹងការ Jailbreak iOS 9.0-9.0.2 កាលពីពេលកន្លងទៅ។ រហូតមកទល់ពេលចុងក្រោយ បន្ទាប់ពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវ iOS 9.1 គឺពុំទាន់មានដំណឹងអ្វីសោះឡើយ ពីការ Jailbreak នូវ OS ថ្មីនេះ។ យ៉ាងណាមុិញ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយនូវចំណុចទាំងប៉ុន្មានខាងក្រោម ដែលចង់ប្រាប់ពីអ្វីដែលថ្មី និងការកែចន្លោះប្រហោង ដោយបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង iOS 9.1 ។ ក្នុងនោះរួមមានដូចតទៅ:

  • កែចន្លោះប្រហោងមុខងារ Live Photo ដំណើរការមិនបានល្អ និងពង្រឹងការប្រើប្រាស់កាន់តែវិសេសជាងមុន
  • បន្ថែមរូប Wallpaper និង Emoji ជាង 150 រូបថ្មីៗ ដែលមានការគាំទ្រជាមួយនឹង Unicode 7.0 និង 8.0
  • កែកំហុសឆ្គងមុខងារ CarPlay, Music, Photos និង Safari...
  • ដំណោះស្រាយបើក Calendar ដំណើរការខុសប្រក្រតី
  • ជួសជុលចន្លោះប្រហោង ដែលមិនអាចដំណើរការ Game Center
  • ដោះស្រាយមុខងារ POP នៅលើការប្រើប្រាស់ Mail
  • ដោះស្រាយបញ្ហាសេវា ដែលប្រព័ន្ធនៅតំបន់ខ្លះ ចាប់យកមិនបានល្អ
  • ដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធី ហ្គេមខ្លះ ដែលអាប់ដែតមិនដើរនៅលើ App Store

តម្លើងទៅកាន់ iOS 9.1 តើអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីពិសេសខ្លះ?

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus តម្លើងទៅកាន់ iOS 9.1 តើអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីពិសេសខ្លះ?
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com តម្លើងទៅកាន់ iOS 9.1 តើអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីពិសេសខ្លះ?

ចុះថ្ងៃទី 22 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 11:35 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ