ទស្សនារូបភាព ក្នុងពិធីសម្ពោធ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ស្ពានជ្រោយ ចង្វារទី២