វង្ស​ត្រកូល​ចម្លាក់​វត្ថុ​បុរាណ នឹង​វត្ថុ​អនុស្សា​វ​រី​យិ៍ ធ្វើអំ​ពី ប្រាក់​-​ស្ពាន់ ​

ដំណឹងថ្មី៖ ​សៀមរាប​គឺជា​ខេត្ត​មួយ​ដែល​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​ណ៏​ទាំង​ភ្ញៀវ​ជាតិ​នឹង​អន្តរជាតិ​ជាង​ខេត្ត​នានា​នៅក្នុង​ប្រទេស ទាំងនេះ​ដោយសារតែ កេ​រិ៍​ស្នាដៃ​ដ៏​ល្អ​ឯក​ឥត​គូរ​ប្រៀប​គ្មាន​របស់​បុព្វបុរស​ខ្មែរ​យើង​បាន​បន្សល់​ទុកអោយ​កូន​ជំនាន់ ក្រោយ​បានដឹង​បានឃើញ​នឹង​ថែរក្សា​ការពារ​។