[ព័ត៌មាន] iOS 9.1 បានបិទចន្លោះប្រហោង 2 ដែលក្រុម Pangu ប្រើ ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីហែកគុក iOS 9.0.2

[ព័ត៌មាន] iOS 9.1 បានបិទចន្លោះប្រហោង 2 ដែលក្រុម Pangu ប្រើ ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីហែកគុក iOS 9.0.2ក្រុមហ៊ុន Apple បានកែកុន និងបិទចន្លោះប្រហោងសុវត្ថិភាព 2 នៅលើ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ iOS 9.1 ដែលក្រុមការងារចិន Pangu បានប្រើ ដើម្បីបង្កើត កម្មវិធីហែកគុក របស់ខ្លួន ដែលនេះ មានន័យថា គេមិនអាចប្រើ កម្មវិធី Pangu ដើម្បីហែកគុក iOS 9.1 បាននោះទេ។ Apple ថែមទាំង ផ្តល់ការទទួលស្គាល់ ស្នាដៃក្រុមការងារ Pangu នៅក្នុង ឯកសារប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព iOS 9.1 ទៀតផង។
អ្នកដែលចង់ប្រើ Jailbreak គប្បីប្រញាប់ប្រញាល់ អាប់ដេតទៅ កំណែទំរង់ iOS 9.0.2 ភ្លាមៗ ទាន់ Apple នៅទុកពេលវេលា អោយ Restore ទៅកំណែទំរង់នេះ។ ជាទូទៅ Apple នឹងបិទការ Restore ទៅកំណែទំរង់ចាស់ ប្រមាណ 1 អាទិត្យ ក្រោយបញ្ចេញ កំណែទំរង់ថ្មី៕

ឯកសារប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព iOS 9.1:Available for: iPhone 4s and later, iPod touch (5th generation) and later, iPad 2 and laterImpact: A malicious application may be able to elevate privilegesDescription: A heap based buffer overflow issue existed in the DNS client library. A malicious application with the ability to spoof responses from the local configd service may have been able to cause arbitrary code execution in DNS clients.CVE-IDCVE-2015-7015 : PanguTeamGasGaugeAvailable for: iPhone 4s and later, iPod touch (5th generation) and later, iPad 2 and laterImpact: A malicious application may be able to execute arbitrary code with kernel privilegesDescription: A memory corruption issue existed in the kernel. This issue was addressed through improved memory handling.CVE-IDCVE-2015-6979 : PanguTeamប្រភព: Redmondpie» ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម: [email protected] »  រក្សាសិទ្ធិដោយ: ioskhmer.com (ហាមទាញយកទិន្នន័យគ្រប់រូបបែប)