​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!


​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

កំពង់ភ្លុក​ជា​ឈ្មោះ​ភូមិ​បណ្ដែត​​​ទឹក​ដែល​ជា​គោលដៅ​​ទេសចរណ៍​ដ៏​ល្បី​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ទេសចរ​ជាតិ ​និង​អន្តរជាតិ​ ​​ដោយសារ​ជីវិត​លើ​ទឹក​​​​ ​ ​ទេសភាព​ព្រៃ​កោងកាង​ដ៏​ត្រកាល​ក្រាល​​ផ្ទៃ​ជលសា​ជា​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ​ដ៏​សម្បូរ​បែប ​​និង​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ក្រពើ​​ដ៏​កម្រ​ប្រទះ​។ ​​​​ទេសចរ​ដែល​បាន​ទៅ​ទី​នោះ​ច្រើន​ចំណាយ​ពេល​​អុំ​ទូក​កម្សាន្ត​ ​​​​ទស្សនា​​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​ក្រពើ ​​​​ការ​បង់​សំណាញ់​​​របស់​​ប្រជា​នេសាទ​ ​​និង​ជីវភាព​រស់នៅ​ក្នុង​ភូមិ​​រួម​មាន​សាលារៀន​ វត្ត​អារាម​ និង​លំនៅឋាន​បណ្ដែត​ទឹក​គួរ​ជា​ទី​គយគន់។

 

​​​​ថ្ងៃ​នេះ​ Sabay ​សូម​ពាំនាំ​អាម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ចេញ​ពី​អ្វី​ដែល​ទេសចរ​ចូលចិត្ត​ទស្សនា​នៅ​ទីនោះ​មក​ចាប់អារម្មណ៍​នឹង​​​ទិដ្ឋភាព​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​លើ​គោក​ដ៏​មិន​សូវ​មមាញឹក​វិញ​​ថា ​ប្លែក​​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា។​​​ ​​​​ទិដ្ឋភាព​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​​ផ្ដិត​​ឡើង​តាម​រយៈ​កាមេរ៉ា​របស់​​​ ​​Pu Sam ​អ្នក​ថតរូប​អាជីព​របស់​គេហទំព័រ​ Sabay ​នា​រដូវ​ភ្ជុំ​ធំ​ដែល​ទើប​កន្លង​ផុត​ទៅ​ថ្មីៗ​នេះ។​​

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

​ទស្សនា​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​អ្នក​​ភូមិ​​បណ្តែត​ទឹក​​កំពង់ភ្លុក​​​​​​នៅ​លើ​គោក​វិញថា​​​ ​ប្លែក​ភ្នែក​យ៉ាង​ណា!

 

 

អត្ថបទ៖ ​ប្រាក់ ចាន់សីហា