រួសរាន់មកអាប់ដែត Facebook v42.0 ដោះស្រាយបញ្ហាសុីថ្មខ្លាំងកាលពីលើកមុន [Download]

រួសរាន់មកអាប់ដែត Facebook v42.0 ដោះស្រាយបញ្ហាសុីថ្មខ្លាំងកាលពីលើកមុន [Download]

ជារៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តង ក្រុមហ៊ុន Facebook តែងតែធ្វើការអាប់ដែតនូវកំណែ កម្មវិធីជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើការកែប្រែចន្លោះប្រហោង ដែលធ្លាប់តែកើតមានកាលពីពេលកន្លងទៅ។ ជាក់ស្តែងកាលពីសប្តាហ៍មុន មានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះថា សំរាប់កម្មវិធី Facebook នៅលើ iOS ត្រូវបានសុីថាមពលថ្មខ្លាំងខុសពីធម្មតា ដែលជាដើមចមធ្វើឱ្យ ក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ទាល់ បានដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងពេលនេះ និងបានដាក់ឱ្យទាញយកនូវកំណែកម្មវិធី ជំនាន់ទី 42.0 សំរាប់ iOS. ម្លោះហើយសំរាប់អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ iOS សូមធ្វើការអាប់ដែត Facebook ជំនាន់ថ្មី ឥឡូវនេះ ដោយចុចទាញយក នៅទីនេះ !!!

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus រួសរាន់មកអាប់ដែត Facebook v42.0 ដោះស្រាយបញ្ហាសុីថ្មខ្លាំងកាលពីលើកមុន [Download]
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com រួសរាន់មកអាប់ដែត Facebook v42.0 ដោះស្រាយបញ្ហាសុីថ្មខ្លាំងកាលពីលើកមុន [Download]

ចុះថ្ងៃទី 23 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 10:25 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

រួសរាន់មកអាប់ដែត Facebook v42.0 ដោះស្រាយបញ្ហាសុីថ្មខ្លាំងកាលពីលើកមុន [Download]