ក្រុម Wikileaks បញ្ចេញ​ឯកសារ​អ៊ីមែល​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​ប្រធាន​អង្គការ​ស៊ើបការណ៍​សម្ងាត់ CIA

ក្រុម Wikileaks ដែលជា​ក្រុម​ទម្លាយ​រឿង​សម្ងាត់​របស់​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯកសារ​ជាច្រើន​ដែល​ខ្លួន​និយាយថា​ជា​ឯកសារ​ពី​គណនី​អ៊ី​ម៉ែ​ល​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់លោក John Brennan នាយក​នៃ​ទីភ្នាក់ងារ​ស៊ើបការណ៍​សម្ងាត់​របស់​អា​ម៉េ​រិ​ក CIA​។​