ខួប​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ក្រុង​ប៉ារីស​ មាន​ការ​ឱ្យ​តម្លៃ​ផ្សេង​គ្នា​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ​តុលា ​២០១៥ ​នេះ​គឺ​ជា​ខួប​ទី​២៤​ ឆ្នាំ​ នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀងស​ន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស។ ​ជា​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ដែល​ភាគី​ជម្លោះ​នៅ​កម្ពុជា​ទាំង​៤​ បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​បញ្ចប់​សង្គ្រាម​ស៊ីវិល​៣​ទស្សវត្ស​នៅ​កម្ពុជា។ ទន្ទឹម​នេះ​ គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​បាន​ប្រារព្ឋ​ខួប ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ ​ដោយ​ឡែក​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​វិញ​មិន​បាន​ប្រារព្ឋ​ខួប​នេះ​នោះ​ទេ។ ​ប៉ុន្តែ​ក្រុម​យុវជន​មួយ​ចំនួន​បាន​ប្រារព្ឋ​ខួប​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នេះ​ នៅ​ខេត្ត​ចំនួន​៥​ផ្សេង​គ្នា​ផង​ដែរ។​