ក្រុមប្រឹក្សា កិច្ចការសាធារណៈកម្ពុជា CPAC ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង ដង្ហែក្បួនរំលឹកខួប ថ្ងៃកិច្ច ព្រមព្រៀង២៣តុលា

បាត់ដំបង ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការសាធារណៈកម្ពុជា CPAC ប្រចាំ ខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំកម្មវិធី និងដឹកបានដឹកនាំក្រុមមយុវជន និស្សិត ព្រះសង្ឃ ម៉ូតូឌុប ក្មេងវត្ត ប្រមាណ១៣០នាក់ ដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវក្នុងក្រុង ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី២៤ នៃថ្ងៃ២៣ តុលា ១៩៩១ ក្នុងគោលបំណង ចង់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យ បានយល់កាន់ច្បាស់នូវទិវានេះ ។

ក្រុមដង្ហែក្បួន នឹងមានការជួបជុំគ្នា នៅសួនច្បារសម្តេច ស ខេង ខណៈកម្លាំងសមត្ថកិច្ច ជាច្រើននាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយការពារសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ផងដែរ៕

ក្រុមប្រឹក្សា កិច្ចការសាធារណៈកម្ពុជា CPAC ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង ដង្ហែក្បួនរំលឹកខួប ថ្ងៃកិច្ច ព្រមព្រៀង២៣តុលា

ក្រុមប្រឹក្សា កិច្ចការសាធារណៈកម្ពុជា CPAC ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង ដង្ហែក្បួនរំលឹកខួប ថ្ងៃកិច្ច ព្រមព្រៀង២៣តុលា

ក្រុមប្រឹក្សា កិច្ចការសាធារណៈកម្ពុជា CPAC ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង ដង្ហែក្បួនរំលឹកខួប ថ្ងៃកិច្ច ព្រមព្រៀង២៣តុលា