ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​ពត់​ធ្មេញ ធ្វើ​ឱ្យ Angelababy ​ប្រែ​ទម្រង់​មុខ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ


ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​ពត់​ធ្មេញ ធ្វើ​ឱ្យ Angelababy ​ប្រែ​ទម្រង់​មុខ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ

Angelababy ​ជា​តារា​សម្ដែង​ហុងកុង​ដែល​ទើប​តែ​បាន​រៀប​ការ​ជាមួយ​លោក Huang Xiaoming ។ ដោយសារ​តែ​មាន​មតិ​ជា​ច្រើន​បាន​និយាយ​ថា​អ្នក​ស្រី​បាន​កែសម្ផស្ស​ខ្លាំង​ទើប​មាន​មុខ​ស្អាត​ដូច្នេះ នាង​ក៏​បាន​ទៅ​ឱ្យ​ពេទ្យ​ពិនិត្យ​ហើយ​លទ្ធផល​បាន​ចេញ​មក​ថា ផ្ទៃ​មុខ​របស់​តារា​សម្ដែង​ល្បី​ឈ្មោះ​រូប​នេះ​មិន​​ដែល​ឆ្លង​កាត់​ការ​កែ​កុន​នោះ​ទេ។ ប៉ុន្តែ​រឿង​មួយ​ដែលAngelababy ​ធ្វើ​នោះ​គឺ​ពត់​ធ្មេញ​របស់​ខ្លួន តែ​វា​មិនត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ការ​កែសម្ផស្ស​នោះ​​ឡើយ។

 

ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​ពត់​ធ្មេញ ធ្វើ​ឱ្យ Angelababy ​ប្រែ​ទម្រង់​មុខ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​ទម្រង់​មុខ​របស់ Angelababy ​មុន​នឹង​ក្រោយ​ពត់​ធ្មេញ ប្រែ​ប្រួល​ខ្លាំង​យ៉ាង​ណា៖

 

ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​ពត់​ធ្មេញ ធ្វើ​ឱ្យ Angelababy ​ប្រែ​ទម្រង់​មុខ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ

 

ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​ពត់​ធ្មេញ ធ្វើ​ឱ្យ Angelababy ​ប្រែ​ទម្រង់​មុខ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ

 

ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​ពត់​ធ្មេញ ធ្វើ​ឱ្យ Angelababy ​ប្រែ​ទម្រង់​មុខ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ


 

ឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​ពត់​ធ្មេញ ធ្វើ​ឱ្យ Angelababy ​ប្រែ​ទម្រង់​មុខ​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មុន្នី រម្យ
ប្រភព៖lollipop