ទស្សនាវីដេអូរឿង «ស្នេហ៍៩» ចំណងជើងថា «ក្មេងៗសម័យឥឡូវ» វគ្គទី៥ ធានាថាពិតជាជក់ចិត្ត..!

ភ្នំពេញ៖ ប្រិយមិត្តពិតជាបានធូរស្រាល ពីអារម្មណ៍តានតឹងទាំងឡាយ ជាពិសេសក្នុងថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ ក្រោយពីបានទស្សនាវីដេអូ បែបកំប្លែងអប់រំផ្លូវភេទ យុវវ័យសម័យទំនើប ក្រោមចំណងជើងរួមថា «ស្នេហ៍៩» ចំណងជើងថា «ក្មេងៗសម័យឥឡូវ» វគ្គទី៥ ក្នុងរដូវកាលទី២ ឆ្នាំ២០១៥នេះ ដែលមានរយៈពេលជាង៤៥នាទី ។

ខ្សែភាពយន្តដែលមានតួសម្ដែង សុទ្ធសឹងជាតារាខ្មែរ និងអត្ថាធិប្បាយតាមបែបធម្មជាតិ (សំដីដើម) គឺពិតជាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ លោកអ្នកអាចធូរស្រាល បានមួយចំនួន នាថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះ តាមរយៈភាពក្រម៉ិចក្រម៉ើម កាយវិការស់រវើកក្នុងរឿង «ស្នេហ៍ ៩» នេះ ដែលមានជា រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍៕

សូមទស្សនាទស្សនាវីដេអូ ទាំងអស់គ្នា៖

ទស្សនាវីដេអូរឿង «ស្នេហ៍៩» ចំណងជើងថា «ក្មេងៗសម័យឥឡូវ» វគ្គទី៥ ធានាថាពិតជាជក់ចិត្ត..!