«ខ្ញុំ​ខ្លាច​តែ​មន្ត្រី​មិន​ពុករលួយ​ទេ!»

ភ្នំពេញ៖ ឈ្មួញ​រកស៊ី​នាំគ្នា​រអ៊ូ​គ្រប់គ្នា​ថា រដ្ឋាភិបាល​ឥឡូវ​ដូចជា​អនុវត្ត​ច្បាប់​តឹងរ៉ឹង​ខ្លាំង​ជាមុន។ អនុវត្ត​ច្បាប់​តឹង​ពេក ឈ្មួញ​រកស៊ី​ខិលខូច​ពិបាក​រកស៊ី​ណាស់។ ប្រាក់ចំណូល និង​ចំណេញ នឹង​ថយចុះ ប្រសិនបើ​រដ្ឋ​ពង្រឹង​ផ្នែក​ច្បាប់។ មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណោះ ពួកគេ​នាំគ្នា​និយាយថា ប្រសិនបើ​មន្ត្រី​លែង​ពុករលួយ​ទៀត ពួកគេ​ពិតជា​រឹតតែ​លំបាក​ខ្លាំងឡើង។ ឈ្មួញ​ខូច ចូលចិត្ត​រកស៊ី​ជាមួយ​មន្ត្រី​ពុករលួយ៕


​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​