លោក​សម រង្ស៊ី ​បង្ហាញ​ជំហរ​ចង់​ឱ្យ​ខ្មែរ​រស់នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ ប្រភព​ព័ត៌​មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ប្រធាន​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ លោក​សម រង្ស៊ី បាន​ថ្លែង​កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​២៤ តុលា ក្នុង​ពិធី​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​សកម្ម​ជន និង​អ្នក​គាំ​ទ្រ​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង Lyon ប្រទេស​បារាំងបញ្ជាក់​ពី​ជំហរ​របស់​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​​ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក​ចង់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឱ្យ​អាណិក​ជន​ខ្មែរ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​ខាង​មុខ​៕