អ្នកវាយអត្ថបទ

Company

Obsok publishing   

type

Sole Proprietorship

Industry

Advertising/Media/Publishing/Printing

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Administration

Hiring

2

Industry

Others

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male/Female

Language

Age

20 ~ 40

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-19-2015

Closing Date

Nov-17-2015
  - វាយអត្ថបទជាភាសាខ្មែរ
- ចេះឌីសាញមានអទិភាពខ្ពស់
- ធ្វើការពេញម៉ោង មួយអាទិត្យ 5 ថ្ងែ
- មានភាពអំណត់នឹងការងារ
- ប្រាក់ខែក្នុងកំឡុងពេលសាកល្បងបីខែដំបូង 130 ដុល្លារ ចប់កំឡុងពេលសាកល្បង
​​ នឹងឡើងឲ្យ 150 ដុល្លារ
  - ចេះវាយអក្សរខ្មែរបានស្ទាត់
- ធ្លាប់មានបទពិសោធការងារនេះពីមុន
- អ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធនៅ Copy shop មានអទិភាពខ្ពស់

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Bun neang

Phone

017688868

Email

[email protected]

Website

Address

#13 St.87BT, S/K Beoung Tumpun, Khan Meanchey