បាល់​ទាត់ចម្រុះ​សម្រាប់រាត្រី ថ្ងៃពុធ​មាន15 ប្រកួត ក្រុមGraafchap , Aalborg,Plzen ,Ludogoretz , Guisely, North Ferriby ជា​ជម្រើសល្អ

ការ​​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​​ចម្រុះ​សម្រាប់​រាត្រី​​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​មាន 15 ប្រកួត ។​ ក្រុម Graafchap, Aalborg, Plzen, Ludogorets, Guiseley, North Ferriby ជា​ជម្រើស​ល្អ ។​

ស្វ៊ីស​ Challenge League
Locarno (10) V Wohlen (9)
Locarno 14 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 1-5-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 8 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 29 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Bienne 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ Lugano 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់ Sevette 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​
Wohlen 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-4-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 17 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 29 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Chiasso 0-0 ឈ្នះ Servette 5-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Wil 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ ។​ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 10 ប្រកួត Locarno ឈ្នះ​ 3 Wohlen ឈ្នះ​ 2 ស្មើ 5 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-13 Wohlen 2-2 Locarno
04-13 Locarno 1-2 Wohlen
07-13 Locarno 0-0 Wohlen
12-13 Wohlen 0-4 Locarno

ហូឡង់ D2
Graafschap (5) V Willem II (2)
Graafschap 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 7-3-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 35 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 24 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ Telstar 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Venlo 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់ Jong Twente 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Willem II 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 9-3-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 28 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 19 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Jong PSV 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Jong Ajax 7-1 និង​ឈ្នះ Dordrecht 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។​ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Willem II ឈ្នះ​ 4 Graafschap ឈ្នះ​ 4 ស្មើ 2 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
01-09 Graafschap 1-0 Willem II
11-10 Willem II 0-1 Graafschap
03-11 Graafschap 2-1 Willem II
10-13 Willem II 0-0 Graafschap
ដាណឺ​ម៉ាក​ខាប់​ វគ្គ​ 1/2 លើក​ទី​ 2

Aalborg V Horsens
ជើង​ទី​ 1 Horsens 1-3 Aalborg
Aalborg លទ្ធ​ផល ​5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Horsens 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Kopenhagen 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ Midtjylland 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Horsens លទ្ធ​ផល ​5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Aalborg 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Fredericia 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ​ Hobro 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។​ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Aalborg ឈ្នះ​ 4 Horsens ឈ្នះ​ 3 ស្មើ 3 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-12 Aalborg 2-0 Horsens
03-13 Horsens 2-2 Aalborg
01-14 Aalborg 2-0 Horsens
03-14 Horsens 1-3 Aalborg
ឆែក​ខាប់​ វគ្គ 1/4 ជើង​ទី 2

Jihlava V Plzen
ជើង​ទី 1 Plzen 1-0 Jihlava
Jihlava លទ្ធ​ផល ​5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Olomouc 5-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Plzen 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ Boleslav 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
Plzen លទ្ធ​ផល ​5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Liberec  6-0 ឈ្នះ Johlava 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ Dukla 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Plzen ឈ្នះ 6 Jihlava ឈ្នះ 2 ស្មើ 2 ។​

ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-12 Jihlava 1-1 Plzen
11-12 Plzen 1-0 Jihlava
09-13 Jihlava 1-2 Plzen
04-14 Plzen 1-0 Jihlava

ប៊ុល​ហ្គារី​លីក​
Lovech (2) V Lokomotiv (5)
Lovech 13 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 8-5-0 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 28 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 9 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ CSKA Mos 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់​ Ludogorets 2-1 និង​ចាញ់ Botev 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Lokomotiv 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 6-1-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 18 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 18 គ្រាប់ ដែរ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Levski Sofia 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់​ Cherno 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Ludogorets 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត Lovech ឈ្នះ​ 5 Lokomotiv ឈ្នះ​ 2 ស្មើ 3 ។​
ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-12 Lovech 2-0 Lokomotiv
03-13 Lovech 2-2 Lokomotiv
09-13 Lovech 2-1 Lokomotiv
12-13 Lokomotiv 2-5 Lovech

Ludogorets (1) V Levski Sofia (6)
Ludogorets 13 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 9-2-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 35 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 7 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Botev 1-1 ឈ្នះ​ Lovech 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Lokomotiv 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​
Levski Sofia 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 7-1-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 21 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 14 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​​ចាញ់​ Botev 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Botev 2-0 វិញ​ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Lokomotiv 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​

ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  6 ប្រកួត​គឺ​៖
09-11 Ludogoretz 2-1 Levski Sofia
04-12 Levski Sofia 0-1 Ludogoretz
11-12 Ludogoretz 2-1 Levski Sofia
05-13 Levski Sofia 1-0 Ludogoretz
09-13 Levski Sofia 0-2 Ludogoretz
12-13 Ludogoretz 0-1 Levski Sofia

Beroe (8) V Gotse (13)
Beroe 13 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 7-3-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 20 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 9 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Lokomotiv 0-0 ​​ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ Chernomoretz 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ Lyubimets 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Gotse 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-1-12 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 6 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 6 គ្រាប់​ដែរ​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Chernomoretz 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ឈ្នះ​ Lyubimetz 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​​លេង​ស្មើ Neftohimik 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  6 ប្រកួត​គឺ​៖
10-12 Beroe 2-3 Gotse
03-13 Beroe 1-0 Gotse
04-13 Gotse 1-3 Beroe
05-13 Gotse 0-0 Beroe
09-13 Gotse 1-0 Beroe
12-13 Beroe 2-1 Gotse

Slavia Sofia (9) V Lyubimets (12)
Slavia Sofia 13 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 6-1-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 19 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 14 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Beroe 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Lokomotiv Sofia 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់​ Chernomoretz 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Lyubimets 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-1-11 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 7 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 43 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Gotse 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Neftohomoik 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Beroe 4-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  4 ប្រកួត​គឺ​៖
10-12 Lyubimets 2-2 Slavia Sofia
11-12 Slavia Sofia 3-0 Lyubimets
09-13 Slavia Sofia 1-1 Lyubimets
12-13 Lyubimets 2-2 Slavia Sofia

អង់​គ្លេស​ខន់​ហ្វ្រែន​ខាង​ត្បូង​
Boreham (13) V Eastbourne (9)
Boreham 18 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 5-7-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 32 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 28 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Dover 0-0 ចាញ់ Sutton 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ Chelmsford 4-3 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
Eastbourne 18 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 6-4-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 17 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 25 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Bromley 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Bishop 1-0 ​និង​ចាញ់ Bath City 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​

ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  6 ប្រកួត​គឺ​៖
12-10 Eastbourne 3-1 Boreham
09-11 Eastbourne 3-2 Boreham
02-12 Boreham 1-1 Eastbourne
01-13 Boreham 2-1 Eastbourne
04-13 Eastbourne 1-1 Boreham
11-13 Eastbourne 1-0 Boreham

អង់​គ្លេស​ខន់​ហ្វ្រែន​ខាង​ជើង​
Guiseley (5) V Gainsborough (18)
Guiseley 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 10-2-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 25 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 17 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Oxford 3-3 ក្រៅ​ផ្ទះ ឈ្នះ​ Telford 6-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ Vauxhall 5-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Gainsborough 18 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 5-2-11 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 23 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 37 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Harrogate 1-1 ចាញ់​ Oxford 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់ Hednesford 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ។​
ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  7 ប្រកួត​គឺ​៖
08-10 Gainsborough 1-3 Guiseley
04-11 Guiseley 2-0 Gainsborough
09-11 Gainsborough 1-0 Guiseley
03-12 Guiseley 2-0 Gainsborough
08-12 Guiseley 2-0 Gainsborough
03-13 Gainsborough 1-2 Guiseley
08-13 Gainsborough 1-2 Guiseley

Workington (22) V Altrincham (4)
Workington 18 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 5-4-9 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 22 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 31 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Solihull 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Colwyn 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Bradford 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
Altrincham 17 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 8-3-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 33 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 36 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Colwyn 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ Boston 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ចាញ់ Telford 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  5 ប្រកួត​គឺ​៖
08-11 Altrincham 1-1 Workington
01-12 Workington 1-2 Altrincham
10-12 Altrincham 1-2 Workington
02-13 Workington 2-0 Altrincham
03-14 Altrincham 2-0 Workington

Oxford (19) V Telford (1)
Oxford 17 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 6-5-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 24 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 21 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Gloucester 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ឈ្នះ​ Gainsborough 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Stalybridge 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Telford 18 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 8-7-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 33 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 29 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Leamington 2-2 ចាញ់ Guiseley 6-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ Altrincham 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  1 ប្រកួត​គឺ​៖
03-14 Telford 4-0 Oxford

Colwyn (10) V Boston (6)
Colwyn 18 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 5-7-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 23 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 28 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Altricham 3-1 ឈ្នះ Working 3-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Brackley 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
Boston 18 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 5-6-7 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 28 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 33 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ឈ្នះ​ Gloucester 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ស្មើ Altrincham 0-0 បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ Solihull 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។​
ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  6 ប្រកួត​គឺ​៖
10-11 Boston 2-2 Colwyn
02-12 Colwyn 3-2 Boston
09-12 Colwyn 0-2 Boston
11-12 Boston 3-1 Colwyn
01-13 Boston 1-0 Colwyn
11-13 Boston 2-1 Colwyn

Stalybridge (21) V North Ferriby (2)
Stalybridge 18 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 4-6-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 27 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 40 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ចាញ់​ Guiseley 3-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ North Ferriby 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Oxford 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
North Ferriby 18 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 10-3-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 29 ​គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 21 គ្រាប់ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺលេង​ស្មើ​ Workington 3-3 ក្រៅ​ផ្ទះ ឈ្នះ​ Stalybridge 2-0 បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ Stockport 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។​
ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​  1 ប្រកួត​គឺ​៖
03-14 North Ferriby 2-0 Stalybridge