បាល់ទាត់អ៊ីតាលីស៊េរីA ជុំទី34​សម្រាប់ ចុងសបា្តហ៍​មាន10 ប្រកួត ក្រុមខ្លាំង​បីគឺៈJuventus, Fiorentina, Milan សង្ឃឹម​ឈ្នះក្នុង​ផ្ទះ

​ការ​​ប្រកួត​​បាល់ទាត់​​អីុ​តាលី​​​ស៊េរី​ A ជុំ​ទី​​ 34 សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​ មាន​​ 10 ប្រកួត​ ។ ក្រុម​​ខ្លាំងបី​ គឺ​ Juventus, Fiorentina និង Milan សង្ឃឹម​​ឈ្នះ​គូ​ប្រកួត​​ក្នុង​ទឹក​ដី​ ។

Genoa (13) V Cagliari (15)
Genoa 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ 7-4-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 20 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 17 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ចាញ់​​ Verona 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​​ Milan 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ​និង​​ចាញ់​ Torino 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។
Cagliari 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ 0-8-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 8 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 19 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ចាញ់​​​​ Torino 2-1 ក្រៅ​​​ផ្ទះ​ ចាញ់​​ Roma 3-1 ​ក្នុង​ផ្ទះ​ បន្ទាប់​មក​លេង​​ស្មើ​ Sassuolo 1-1 ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​​ Genoa ឈ្នះ​ 5 Cagliari ឈ្នះ​ 5 ។

ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-12 Genoa 2-1 Cagliari
08-12 Genoa 2-0 Cagliari
01-13 Cagliari 2-1 Genoa
12-13 Cagliari 2-1 Genoa

ទស្សនៈ​WDWៈ​ Genoa ឈ្នះ​ 1-0
ទស្ស​នៈPDៈ Genoa ឈ្នះ​ 1-0
​Atalanta (10) V Verona (11)
​Atalanta 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ 10-2-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 24 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 18 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ឈ្នះ​​​ Bologna 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​​ Sassuolo 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ​និង​​ចាញ់​ Roma 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។
Verona 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ 5-2-9 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 21 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 31 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ឈ្នះ​​​​​ Genoa 3-0 ក្នុង​​​​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​​​ Chievo 1-0 ​ក្រៅ​​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់​Fiorentina 5-3 ក្នុង​​​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​​ Atalanta ឈ្នះ​ 6 Verona ឈ្នះ​ 4 ។

ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-04 Atalanta 0-2 Verona
09-05 Atalanta 3-2 Verona
01-06 Verona 0-1 Atalanta
12-13 Verona 2-1 Atalanta

ទស្សនៈ​WDWៈ​ Atalanta ឈ្នះ​ 2-0
ទស្ស​នៈPDៈ Atalanta ឈ្នះ​ 2-0
​Parma (6) V Inter (5)
​Parma 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ 7-7-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 23 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 16 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ចាញ់​​​​ Roma 4-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​​​ Napoli 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ​បន្ទាប់​មក​លេង​​ស្មើ​ Bologna 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។
Inter 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ 6-6-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 32 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 18 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ស្មើ​​​​​​ Livorno 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ​​​​ Bologna 2-2 ​ក្នុង​ផ្ទះ​ ​បន្ទាប់​មក​លេង​​ឈ្នះ​ Sampdoria 4-0 ក្រៅ​​​​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​​ Parma ឈ្នះ​ 3 Inter ឈ្នះ​ 5 ស្មើ​ 2 ។

ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-12 Parma 3-1 Inter
11-12 Parma 1-0 Inter
04-13 Inter 1-0 Parma
12-13 Inter 3-0 Parma

ទស្សនៈ​WDWៈ​ Inter ឈ្នះ​ 1-0
ទស្ស​នៈPDៈ ស្មើ​​ 2-2
Milan (8) V Livorno (18)
​Milan 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ 8-4-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 22 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 16 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ឈ្នះ​​​​​ Chievo 3-0 ​ក្នុង​ផ្ទះ​​ ឈ្នះ​​​ Genoa 2-1 ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ​និង​ឈ្នះ​​ Catania 1-0 ​ក្នុង​ផ្ទះ​ ។
Livorno 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ 2-2-12 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 13 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 34 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ស្មើ​​​​​​ Inter 2-2 ក្នុង​​ផ្ទះ​ ចាញ់​​​​​ Juventus 2-0 ​ក្រៅ​​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Chievo 4-2 ក្នុង​​​​​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​​ Milan ឈ្នះ​ 4 Livorno ឈ្នះ​ 1 ស្មើ​ 5 ។

ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-08 Livorno 1-4 Milan
09-09 Livorno 0-0 Milan
01-13 Milan 1-1 Livorno
12-13 Livorno 2-2 Milan

ទស្សនៈ​WDWៈ​ Milan ឈ្នះ​ 2-0
ទស្ស​នៈPDៈ Milan ឈ្នះ​​​ 3-0
Udinese (14) V Napoli (3)
Udinese 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ 8-2-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 18 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 17 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ឈ្នះ​​​​​ Catania 1-0 ​ក្នុង​ផ្ទះ​​ ចាញ់​​​​ Fiorentina 2-1 ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ​និង​ចាញ់​Juventus 2-0 ​ក្នុង​ផ្ទះ​ ។
Napoli 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ 9-3-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 28 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 21 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ឈ្នះ​​​​​​​ Juventus 2-0 ក្នុង​​ផ្ទះ​ ចាញ់​​​​ Parma 1-0 ​ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ​តែ​​ឈ្នះ​ Lazio 4-2 ក្នុង​​​​​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​​ Udinese ឈ្នះ​ 3 Napoli ឈ្នះ​ 2 ស្មើ​ 5 ។

​ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-12 Udinese 2-2 Napoli
10-12 Napoli 2-1 Udinese
02-13 Udinese 0-0 Napoli
12-13 Napoli 3-3 Udinese

ទស្សនៈ​WDWៈ​ Napoli ឈ្នះ​ 1-0
ទស្ស​នៈPDៈ Napoli ឈ្នះ​​​ 3-0
Catania (20) V Sampdoria (12)
Catania 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ 4-6-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 17 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 22 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ចាញ់​​​​​​ Udinese 1-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ​​ ចាញ់​​​​ Torino 2-1 ​ក្នុង​​​ផ្ទះ​ ​និង​ចាញ់​Milan 1-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ។
Sampdoria 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ 5-3-8 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 16 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 26 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ស្មើ​ Fiorentina 0-0 ក្នុង​​ផ្ទះ​ ចាញ់​​​​ Lazio 2-0 ​ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ​និង​ចាញ់​​ Inter 4-0 ក្នុង​​​​​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​​ Catania ឈ្នះ​ 3 Sampdoria ឈ្នះ​ 4 ស្មើ​ 3 ។

​ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-11 Catania 1-0 Sampdoria
12-12 Catania 3-1 Sampdoria
05-13 Sampdoria 1-1 Catania
12-13 Sampdoria 2-0 Catania

ទស្សនៈ​WDWៈ​ Sampdoria ឈ្នះ​ 1-0
ទស្ស​នៈPDៈ Sampdoria ឈ្នះ​​​ 1-0
Chievo (8) V Sassuolo (19)
Chievo 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ 5-2-9 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 17 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 19 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ចាញ់​​​​​​ Milan 3-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ​​ ចាញ់​​​​ Verona 1-0 ​ក្នុង​​​ផ្ទះ​ ​តែ​ឈ្នះ​Livorno 4-2 ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ។
Sassuolo 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ 2-5-9 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 14 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 28 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ចាញ់​​ Roma 2-0 ក្នុង​​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​​​​​ Atalanta 2-0 ​ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ​​បន្ទប់​មក​លេង​​ស្មើ​​​ Cagliari 1-1 ក្នុង​​​​​ផ្ទះ​ ។ 

​ជួប​គ្នា​ 2 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-10 Chievo 2-0 Sassuolo
12-13 Sassuolo 0-1 Chievo

ទស្សនៈ​WDWៈ​ Chievo ឈ្នះ​ 1-0
ទស្ស​នៈPDៈ Chievo ឈ្នះ​​​ 1-0
Lazio (9) V Torino (7)
Lazio 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ 9-4-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 25 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 15 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ឈ្នះ​​​​​​​ Parma 3-2 ឈ្នះ​​​​​ Sampdoria 2-0 ​ក្នុង​​​ផ្ទះ​ ​តែ​​ចាញ់​ Napoli 4-2  ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ។
Torino 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ 5-4-7 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 21 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 23 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ឈ្នះ​​ Cagliari 2-1 ក្នុង​​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​​​​​ Catania 2-1 ​ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ​និង​ឈ្នះ​ Genoa 2-1 ក្នុង​​​​​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​​ Lazio ឈ្នះ​ 3 Torino ឈ្នះ​ 3 ស្មើ​ 4 ។

ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-12 Lazio 0-2 Torino
11-12 Lazio 1-1 Torino
03-13 Torino 1-0 Lazio
12-13 Torino 1-0 Lazio

ទស្សនៈ​WDWៈ​ ស្មើ​​ 1-1
ទស្ស​នៈPDៈ ស្មើ​​​ 1-1
Juventus (1) V Bologna (17)
Juventus 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ 16-0-0 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 42 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ឈ្នះ​​​​​​​ Livorno 2-0 ឈ្នះ​​​​​ Lyon​ 2-1 ​ក្នុង​​​ផ្ទះ​ ​និង​​​ឈ្នះ​​ Udinese 2-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ។
Bologna 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ 2-5-9 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 13 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 29 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ចាញ់​​​ Atalanta 2-0 ក្នុង​​ផ្ទះ​ ស្មើ​​​​​​ Inter 2-2 ​ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ​និង​ស្មើ​​ Parma 1-1 ក្នុង​​​​​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​​ Juventus ឈ្នះ​ 5 Bologna ឈ្នះ​ 1 ស្មើ​ 4 ។

​ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
03-12 Bologna 1-1 Juventus
11-12 Juventus 2-1 Bologna
03-13 Bologna 0-2 Juventus
12-13 Bologna 0-2 Juventus

ទស្សនៈ​WDWៈ​ Juventus ឈ្ន​ះ​​​ 3-0
ទស្ស​នៈPDៈ Juventus ឈ្នះ​​​​ 3-0
Fiorentina (4) V Roma (2)
Fiorentina 16 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ 9-3-4  ស៊ុត​បាល់​បាន​ 31 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 22 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ស្មើ​ Sampdoria 0-0 ​ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​​​​​ Udinese 2-1 ក្នុង​​​ផ្ទះ​ ​និង​ឈ្នះ​​ Verona 5-3 ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ។
Roma 16 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ 10-4-2 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 26 គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ​ 11 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​លេង​ឈ្នះ​​​​ Parma 4-2 ក្នុង​​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​​​​​​​ Cagliari 3-1 ​ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ​និង​ឈ្នះ​​ Atalanta 3-1 ក្នុង​​​​​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​​ Fiorentina ឈ្នះ​ 2 Roma ឈ្នះ​ 7 ស្មើ​ 1 ។

ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
12-12 Roma 4-2 Fiorentina
01-13 Fiorentina 0-1 Roma
05-13 Fiorentina 0-1 Roma
12-13 Roma 2-1 Fiorentina

ទស្សនៈ​WDWៈ​ Roma ឈ្ន​ះ​​​ 1-0
ទស្ស​នៈPDៈ ស្មើ​​​​​ 2-2