បើ​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅតែ​រីកចម្រើន ការប្រើប្រាស់​រថយន្ត​ថ្មី​នឹង​បន្ត​កើនឡើង

លោក ង៉​ន សាំង អគ្គនាយក​នៃ​ក្រុមហ៊ុន RMA បាន​លើកឡើងថា ការប្រើប្រាស់​រថយន្ត​ថ្មី​មានការ​កើនឡើង​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ។ លោក អះអាងថា  ប្រសិនបើ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅតែ​បន្ត​រីកចម្រើន អ្នកវិនិយោគ​ចូលមក​កម្ពុជា​កាន់តែច្រើន ហើយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក៏មាន​ការងារ​ធ្វើ​ច្រើន គួបផ្សំ​នឹង​ការយល់ដឹង​ពី​អត្ត​ប្រយោជន៍​នៃ​រថយន្ត​ថ្មី នោះ​ទំនោរ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​រថយន្ត​ថ្មី នឹង​កាន់តែច្រើនទៅ។ នៅ​ឆ្នាំ២០១៥ ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា១៧% ហើយ ដែល​ទិញ​រថយន្ត​ថ្មី​ទៅប្រើ​ប្រាស់។

ដើម្បី​ជ្រាប​កាន់តែច្បាស់​ពី​ការសម្រេចចិត្ត​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ក្នុង​ការទិញ​រថយន្ត សូម​លោកអ្នក​ស្តាប់​នូវ​បទ​សម្ភាស​រវាង​លោក គី សុខ​លីម អគ្គនាយក​នៃ​សារព័ត៌មានថ្មីៗ និង​លោក ង៉​ន សាំង អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន RMA ដូចតទៅ៖

​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​