ក្រុមហ៊ុន Acer នឹងដាក់លក់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅខែធ្នូខាងមុខ

ក្រុមហ៊ុន Acer នឹងដាក់លក់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅខែធ្នូខាងមុខ

កាលពីថ្មីៗ នេះក្រុមហ៊ុន Acer បានប្រកាស​ថា ខ្លួននឹងដាក់លក់ស្មាតហ្វូនដែលបានបំពាក់នូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 នៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះ។ បន្ទាប់ពីបានប្រកាសជាសារធារណៈហើយនោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏បានបញ្ជាក់ថែមទៀតថា​ ស្មាតហ្វូនដែលត្រូវដាក់លក់នេះមានឈ្មោះថា Acer Jade Primo វាបានបង្ហាញខ្លួនរួចមកហើយ ក្នុងព្រឹត្ដិការណ៍ IFA កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងមក។

ក្រុមហ៊ុន Acer នឹងដាក់លក់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅខែធ្នូខាងមុខ

ក្រុមហ៊ុន Acer នឹងដាក់លក់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅខែធ្នូខាងមុខ

ក្រុមហ៊ុន Acer នឹងដាក់លក់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅខែធ្នូខាងមុខ

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ក្រុមហ៊ុន Acer នឹងដាក់លក់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅខែធ្នូខាងមុខ
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ក្រុមហ៊ុន Acer នឹងដាក់លក់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅខែធ្នូខាងមុខ

ចុះថ្ងៃទី 25 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 2:30 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ