ប៉ុបពី និយាយ​​រឿង បុរស ៣ នាក់ ​អួត​​ដើម​ទ្រូង​សង្សារ​


ប៉ុបពី និយាយ​​រឿង បុរស ៣ នាក់ ​អួត​​ដើម​ទ្រូង​សង្សារ​

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​រឿង​កំប្លែង​ខ្លី​ៗ​ព្រឹក​នេះ ប៉ុបពី បាន​លើក​​យក​រឿង​​កំប្លែង​​​មួយ​​មាន​ឈ្មោះ​ថា “បុរស៣នាក់​អួត​​ដើម​ទ្រូង​សង្សារ​របស់​ខ្លួន” ដើម្បី​ចែក​ជូន​ទស្សនិកជន​បាន​ស្ដាប់​កម្សាន្ត។ ចង់​ដឹង​ថា រឿង​កំប្លែង​របស់ ប៉ុបពី សប្បាយ​សើច​ប៉ុណ្ណា តោះ​ស្ដាប់​ទាំង​អស់​គ្នា!។

 

ប៉ុបពី និយាយ​​រឿង បុរស ៣ នាក់ ​អួត​​ដើម​ទ្រូង​សង្សារ​

 

 

 

អត្ថបទ៖ ខុត សីហា