រដ្ឋសភាបន្ត សម័យ ប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋសភា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ បានបន្ត សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៥ នីតិកាលទី៥ ក្រោម អធិបតីភាពសម្តេចពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ដែលមានតំណាងរាស្រ្តចូលរួម ១០៧រូបទាំងគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ។

កាលពីថ្ងៃទី២០ តុលា សប្តាហ៍មុនសភាបានបើកសម័យប្រជុំពិភាក្សាលើរបៀបវារៈចំនួន៦ ដែលមានកូរ៉ុម ១១០  ក្នុងនោះសមាជិកសភា មកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានចំនួន ៦៤រូប និង មកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន  ៤៦រូប។ ក្នុងនោះ ក៏បានអនុម័តនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនផងដែរ៕

រដ្ឋសភាបន្ត សម័យ ប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥

រដ្ឋសភាបន្ត សម័យ ប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥

រដ្ឋសភាបន្ត សម័យ ប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥