បញ្ហា​ព្រំដែន​គឺ​ជា​ប្រធាន​បទ​ធំ​របស់​លោក ​ហ៊ុន សែន​ ជាមួយ​ខ្មែរ​នៅ​បារាំង​

លោ​ក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហ៊ុន សែន ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​២៥​ តុលា ​បាន​ជួប​ជាមួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​ប្រមាណ​៨០​០នាក់។ ​ក្នុង​ជំនួប​នោះ ​លោក​ហ៊ុន សែន​ លើក​ថ្លែង​សារ​នយោបាយ​ប្រមាណ​២​ម៉ោង​ ដែល​មាន​ទាំង​បញ្ហា​សេដ្ឋកិច្ច​ បញ្ហា​កម្ពុជា​-អាស៊ាន​ ទំនាក់​ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​កម្ពុជា​-បារាំង​ និង​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា។​ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ សំណុំរឿ​ង​ព្រំដែន​ កម្ពុជា​-វៀតណាម​ជា​ប្រធាន​បទ​ធំ។​