ជើងឯក​ប្រចាំ​ប្រភេទ​ទំងន់​ទាំង ៣ នៃ​កម្មវិធី សមរភូមិ​អ្នក​ប្រយុទ្ធ ស្រា​បៀរ​លី​អូ​

ភ្នំពេញ​: ​កាលពី​ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៥ កន្លងមក កម្មវិធី សមរភូមិ​អ្នក​ប្រយុទ្ធ​ស្រា​បៀរ​លី​អូ បាន​រកឃើញ​ជើងឯក​ប្រចាំ​ប្រភេទ​ទំងន់​ទាំង ៣ ដើម្បី​ទទួលបាន​ពាន់រង្វាន់ និង រង្វាន់​ជា​ទឹកប្រាក់ ចំនួន 40,000,000 រៀល​។​
 

ជើងឯក​ប្រចាំ​ប្រភេទ​ទំងន់​ទាំង ៣ នៃ​កម្មវិធី សមរភូមិ​អ្នក​ប្រយុទ្ធ ស្រា​បៀរ​លី​អូ​

​សែន រ៉ា​ឌី ក្លាយជា​ជើងឯក សមរភូមិ​អ្នក​ប្រយុទ្ធ ស្រា​បៀរ​លី​អូ​ទម្ងន់​៥៧​គីឡូក្រាម ក្រោយ​ទាត់ កន​ភុ​ន​លិ​ក ឲ្យ​ភ្លាត់ដៃ ត្រឹម​ទឹក​ទី​៣ (​ប្រាក់រង្វាន់ ១ ម៉ឺន ដុល្លារ ហើយ លេខ​២ បាន ៣០០០ ដ​ល្លារ​អាមេរិក​)

ជើងឯក​ប្រចាំ​ប្រភេទ​ទំងន់​ទាំង ៣ នៃ​កម្មវិធី សមរភូមិ​អ្នក​ប្រយុទ្ធ ស្រា​បៀរ​លី​អូ​

​ម​ង្គុ​ន​ពេជ្រ ក្លាយជា​ជើងឯក​ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូក្រាម បន្ទាប់ពី​វ៉ៃ​កែង ឲ្យ ជា សំនៀង សន្លប់​ត្រឹម​ទឹក​ទី​២ ( ប្រាក់ រង្វាន់ ១ ម៉ឺន​ដុល្លារ ហើយ លេខ​២ បាន ៣០០០ ដុលារ​
 

ជើងឯក​ប្រចាំ​ប្រភេទ​ទំងន់​ទាំង ៣ នៃ​កម្មវិធី សមរភូមិ​អ្នក​ប្រយុទ្ធ ស្រា​បៀរ​លី​អូ​