ជើងឯកប្រចាំប្រភេទទំងន់ទាំង ៣ នៃកម្មវិធី សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធ ស្រាបៀរលីអូ


ជើងឯកប្រចាំប្រភេទទំងន់ទាំង ៣ នៃកម្មវិធី សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធ ស្រាបៀរលីអូ

កាលពីថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៤ ​កន្លងមក​ កម្មវិធី ​សមរភូមិ​អ្នក​ប្រយុទ្ធស្រាបៀរ​លីអូ ​បានរក​ឃើញ​ជើងឯក​ប្រចាំប្រភេទ​ទំងន់​ទាំង​ ៣ ដើម្បី​ទទួលបាន​ពាន់រង្វាន់​ និង ​រង្វាន់ជា​ទឹក​ប្រាក់ ចំនួន ​៤០ លាន​រៀល។

 

 ជើងឯកប្រចាំប្រភេទទំងន់ទាំង ៣ នៃកម្មវិធី សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធ ស្រាបៀរលីអូ

 

សែន រ៉ាឌី ក្លាយ​ជាជើងឯក​ សមរភូមិ​អ្នកប្រយុទ្ធ​ ស្រាបៀរ​លីអូទម្ងន់​៥៧គីឡូក្រាម​ ក្រោយ​ទាត់ កនភុនលិក​ ឲ្យភ្លាត់​ដៃ​ ត្រឹមទឹក​ទី៣ (ប្រាក់រង្វាន់ ​១ ម៉ឺន ដុល្លារ ហើយ ​លេខ២ ​បាន​ ៣​ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

 

ជើងឯកប្រចាំប្រភេទទំងន់ទាំង ៣ នៃកម្មវិធី សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធ ស្រាបៀរលីអូ

 

មង្គុន ​ពេជ្រ​ក្លាយជា​ជើងឯក​ទម្ងន់ ៦៣,៥ ​គីឡូក្រាម ​បន្ទាប់​ពីវ៉ៃកែង​ ឲ្យ ​ជា សំនៀង ​សន្លប់ត្រឹមទឹក​ទី​២ ( ប្រាក់ រង្វាន់ ​១ ម៉ឺនដុល្លារ ហើយ លេខ២ បាន ៣០០០ ដុលារ​អាមេរិក)

 

 ជើងឯកប្រចាំប្រភេទទំងន់ទាំង ៣ នៃកម្មវិធី សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធ ស្រាបៀរលីអូ

 

សៀវ ង៉ុយ​ ឈ្នះ អាំង ​សំអាត ​ដោយ ពិន្ទុ ​ទម្ងន់ ៥៤ គីឡូក្រាម​ (ប្រាក់ រង្វាន់ ១ ម៉ឺនដុល្លារ ហើយ ​លេខ២ ​បាន ៣០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

 

 

 

អត្ថបទ៖ ពាណិជ្ជកម្ម