ឥណ្ឌា​បោះ​ដៃ​រក​ទ្វីប​អាហ្រ្វិក​ដើម្បី​ប្រជែង​នឹង​កំណើន​ឥទ្ធិពល​របស់​ចិន

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី២៦ ដល់​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ តុលា ជំនួបកំពូល​ឥណ្ឌា អាហ្រ្វិក​លើក​ទី៣ បាន​ចាប់​ផ្តើម​បើក​ធ្វើ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ញូដែលី។ ជា​លើកទី១​នៅ​ក្នុង​ជំនួបកំពូល​ឥណ្ឌា អាហ្រ្វិក​ឆ្នំា​នេះ ប្រទេស​អាហ្រ្វិក​ទំាង ៥២ប្រទេស​ត្រូវ​បាន​គេ​អញ្ជើញ​ឲ្យ​ចូល​រួម និង​ដែល​ក្នុង​នោះ មាន​ប្រមុខ​រដ្ឋ និង​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ជាង ៤០នាក់​បាន​បញ្ជាក់​ពី​វត្តមានផ្ទាល់​របស់​ខ្លួន។ បើ​គិត​តំាង​ពី​ឆ្នំា ១៩៨៣ មក នេះ​ជា​លើក​ដំបូង​បង្អស់​ដែល​ឥណ្ឌា​បាន​ទទួល​ថ្នាក់ដឹកនំា​បរទេស​យ៉ាង​ច្រើន​សម្បើម​នៅ​ក្នុង​ទឹកដី​របស់​ខ្លួន។ កម្មវត្ថុ​របស់​ឥណ្ឌា គឺ​ព្យាយាម​ដណ្តើម​ទ្វីបអាហ្រ្វិក​ដែល​កំពុង​ស្ថិត​ក្រោម​ឥទ្ធិពល​របស់​ចិន។