មេដឹកនាំ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​ប្រជុំគ្នា​ក្នុងពេល​កំពុង​ជួប​បញ្ហា​សេដ្ឋកិច្ច

ថ្នាក់ដឹកនាំ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​បាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ​នៅថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ ដើម្បី​ជជែក​គ្នា អំពី​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត សម្រាប់​រយៈពេល ៥ឆ្នាំ​ខាងមុខ។ កិច្ចប្រជុំ​រយៈពេល​បួនថ្ងៃ​នេះ​ធ្វើឡើង នៅ​ចំពេល​ដែល​ចិន​កំពុងតែ​ឆ្លងកាត់​បញ្ហា​សេដ្ឋកិច្ច​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ព្រួយបារម្ភ។