ពូជ​អណ្តើក​យក្ស​ប្រភេទ​ថ្មី ត្រូវបាន​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​រកឃើញ​ក្នុងប្រទេស​អេក្វាទ័រ​

​ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​អន្តរជាតិ និង​អេក្វាទ័រ​បាន​រកឃើញ​ពូជ​អណ្តើក​យក្ស​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅឯ​កោះ​ហ្គា​ឡា​ប៉ា ហ្គូ​ស នៃ​ប្រទេស​អេក្វាទ័រ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​កន្លងមក ។ ​ក្រសួងបរិស្ថាន​នៃ​ប្រទេស​អេក្វាទ័រ បានប្រកាស​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ថា អម្បូរ​សព្វ​អណ្តើក​ថ្មី​នេះ​មានតែ​ប្រមាណ​ពីរ​បី​ក្បាល​ប៉ុណ្ណោះ ។