ខណៈនេះសមត្ថ​កិច្ច​កំពុង​ចុះ​ចាប់​ម៉ូតូ​អត់​ពន្ធ​នៅ​ស្តង់​បុរី​កីឡា​ ​

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ សេចក្តី​រាយការណ៍​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ខណៈនេះ​គយ និង​សមត្ថ​កិច្ចចម្រុះ​ខណ្ឌ​៧​មករា បាន​និង​កំពុង​ចុះ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ចាប់​ម៉ូតូ​អត់​ពន្ធ​នៅ​ស្តង់​បុរី​កីឡា​ ស្ថិត​ក្នុង​សង្កាត់​វាល​វង់​ ខណ្ឌ​៧​មករា​។

លទ្ធ​ផល​នៅ​មិន​ទាន់​ដឹង​ពិត​ប្រាកដ​នៅ​ឡើយ​ទេ​៕