​រដ្ឋសភា​ចេញ​លិខិត​ថ្កោលទោស​ការប្រើ​ហិង្សា​លើ​តំណាងរាស្ត្រ CNRP

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​នៅ​ថ្ងៃទី​២៧​តុលា​នេះ រដ្ឋសភា​បានចេញ​លិខិត​ថ្កោលទោស​ការប្រើ​ហិង្សា​លើ តំណាងរាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​៕ សូម​អាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង​ដូចខាងក្រោម​៖

​រដ្ឋសភា​ចេញ​លិខិត​ថ្កោលទោស​ការប្រើ​ហិង្សា​លើ​តំណាងរាស្ត្រ CNRP
​រដ្ឋសភា​ចេញ​លិខិត​ថ្កោលទោស​ការប្រើ​ហិង្សា​លើ​តំណាងរាស្ត្រ CNRP