១០ឆ្នាំ​ក្រោយ​មហា​កុប្បកម្ម​នៅ​ប្រទេស​បារាំង

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៧​តុលា គឺ​មាន​រយៈពេល ១០ឆ្នាំ​គត់ ដែល​មហាកុប្បកម្ម នៅ​សង្កាត់​ជាយក្រុង បាន​ផ្ទុះ​ឡើងនៅ​ប្រទេស​បារាំង។ មរណភាព​របស់​យុវជន ពីរ​នាក់ ដោយសារ​ការតាមចាប់ ប្រមាញ់ របស់​ប៉ូលិស បាន​ក្លាយ​ជា​ដើមហេតុ បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការងើប​បះបោរ​ដ៏​ហិង្សា​របស់​ក្រុម​យុវជន រស់នៅ​ជាយក្រុង​ប៉ារីស។ នៅក្នុង​ឱកាស​រំលឹក​ខួប​១០​ឆ្នាំ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​បះបោរ​របស់​យុវជន​កុប្បករ នាយករដ្ឋមន្រ្តី​បារាំង កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ បាន​ប្រកាស​ចាត់​វិធានការ​ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ ការរើសអើង និង​ការធ្វើ​សមាហរណកម្ម​ក្រុម​យុវជន​ដែល​រស់នៅ​ជាយក្រុង​ផង។