ស្វាមី ​ទូច ស្រី​លក្ខណ៍ បាន​ធ្វើ​ខួបកំណើត​ឲ្យនាងដោយ​ស្ងាត់ៗ

​ ដំណឹងថ្មី៖ ​បន្ទាប់ពី​មាន​ស្វាមី​និង​មានកូន តារា​ស្រី​កាយវិការ​ក្រ​ម៉ិច​ក្រមើម ដែល​តែងតែ​ព​ន្ល​យ​ពាក្យ​ខ្លួនឯង​ថា ចូលចិត្ត​ធ្វើ​ឆ្កូត នាង ទូច ស្រី​លក្ខណ៍ មិនសូវ​ជា​រវីរវល់​ជាមួយនឹង​ការងារ​សិល្បៈ ប៉ុន្មាន​នោះទេ យូរៗ​ម្តង ទើប​គេ​ឃើញ​នាង​ឡើង​ច្រៀង​តាម​កម្មវិធី​ប្រគំ​តន្ត្រី​ចុង​សប្តាហ៍ ។