ពលការិនីខ្មែររងគ្រោះ៤នាក់នៅម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ

ពល​ការិនី​ខ្មែរ​រង​គ្រោះ​៤​នាក់​នៅ​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ត្រូវ​បាន​ជួយ​ស